Boknings kalender.
Röd markerade dagar eller dagar markerade med "uthyrd" är ej tillgängliga. Omarkerade dagar är tillgängliga. För bokning vänligen kontakta Mikael Lundmark via E-mail eller telefon, alternativ kontakta Bertil Häggman (Se
Contact)
E-mail: skm.lundmark@gmail.com
Telefon: +46 70 620 32 01

INFORMATION OM HUSET HITTAS HÄR !