Alternativa ägandeformer i Thailand
Här presenterar vi några olika ägandeformer:
Lägenhet med Freehold; Ägande med egen lagfart(chanott) innebär att man som icke Thailänsk medborgare kan äga sin lägenhet i eget namn.Dvs. av ett Condominiums totala yta kan 49 % ägas av icke Thailändare. Restrerande 51 % av ytan kan ägas  via Leasehold.( Läs nedan)
Leasehold;
Den vanligaste lösningen på markfrågan är leasehold . Det innebär att du leasar marken i 30 År. Dock är det mycket viktigt att detta registreras officiellt på Landoffice (motsvarande lantmäteriet)

Hus;
Som utlänsk medborgare kan man inte äga mark privat  i Thailand !
Däremot kan man äga huset i eget namn och Leasa Marken på 30 År.( Leasehold)
Företag;
Mark och tomter kan ägas via Thailänska Bolag.Thailänska Bolag kan ägas av upp till 49% ,av icke Thailänska medborgare.En förutsättning är dock att detta bolag har en aktiv verksamhet
som inte bara är att äga mark . Det är emot Thailänsk lag.
Leasehold/Företag;
I Dag är det allt vanligare att man vid tecknandet av Leaseingkontraktet även blir ägare av aktier i det Bolaget som äger och driver Condominiumet. Man blir således delägare i  Bolaget, vilket underlättar betydligt när och om det blir aktuellt med förnyelse av kontrakt, försäljning eller överlåtelse till anhörig T.ex.

Kotakta oss gärna om ni har ytterligare frågor: www.greenabelthailand.com
Mer info hittar du på:
www.siam-legal.com

Frågor och svar gällande ägandet av Boendet i Thailand
ÄR TOMTEN AVSTYCKAD?
Ja, alla våra tomter är avstyckade och har en egen Lagfart (Chanott)!
FINNS DET BYGGLOV PÅ FASTIGHETEN?
Ja,alla vår byggnader har eget bygglov !
HUR FUNGERAR DET MED ELEN?
Elförsörjningen är mycket stabil i vårt område. Vi har jordfelsbrytare och separat elmätare till varje lägenhet!
FINNS INTERNET OCH HUR FUNGERAR DET ?
Ja, alla lägenheter är förberedda för Internet och du väljer själv hastighet.
HUR FUNGERAR DET MED VATTEN?
Lägenheterna är anslutna till Komunalt Vattenverk samt att omrädet magasinerar 25 000 Liter i egna reservtankar( om komunvattnet tillfälligt sinar)
HUR FUNGERAR DET MED AVLOPP?
Alla lägenheter är anslutna till egna  3-kammarbrunnar,septitankar. Dessa töms efter behov via Komunen.
KAN JAG FÖRSÄKRA MIN LÄGENHET?
Självklart! Vi rekomenderar det å det bestämndaste. Vi hjälper gärna till.
HUR HÖG ÄR SERVICEAVGIFTEN?
40-45 Bath/ Månad och Kvm. T.ex
50 Kvm x 45 Bath = 2250 Bath/ Mån.

KAN JAG HYRA UT LÄGENHETEN?

Det går alldeles utmärkt !
På sikt kommer vi att vara behjälpliga med den servicen , t.ex.  registrering ,transfer,kundmotagning,avflyttning
 och liknande uppgifter . Planen är att lägenhetsinnehavarna senare - via vår hemsida - ska kunna "länka" sin egna hemsida för en smidig hantering av hyresgäster .
Allt enl. senare överenskommelse .

BEHÖVS KÖRKORT FÖR BIL/MOTORCYCKEL OCH MOPED?
Du behöver ett internationellt körkort för att köra bil/Motorcyckel och även Thalänsk" Moppe" !
OBS ! Se till när du hyr fordon att de har en försäkring som gäller uthyrning !

Är du " Longstay" kan du ganska enkelt ta ett Thailänskt körkort för bil och/eller motorcyckel . Första gången gäller det i Ett År , men vid förlägning gäller det i Fem År . ( Krav : Långt Visum)

HUR FUNGERAR SJUK/TANDVÅRD ?
Sjuk och tandvård fungerar mycket bra i Thailand !
Som Svensk medborgare har du med dig din sjukförsäkring från Sverige
( normalt 45 Dagar ) Är olyckan framme !
Kontakta SOS i Danmark .
( Tag med telenummer till dem ) Anmälan till dem ska göras vid första besöket !! Genom SOS får du uppgifter hur du ska göra fortsättningsvis. Är det höga kostnader och tiden medger betalar SOS kostnaderna för vården direkt till vårdgivaren , själv får du  betala en ganska låg självrisk . Detta kan gälla även för AKUT tandvård . Har du egna - ej reglerade - kostnader?
Spara alla kvitton och reglera dem  vid hemkomsten

OBS!! EFTER 45 DAGAR MÅSTE DU NORMALT KÖPA EN FÖRLÄNGD SJUKERSÄTTNING FRÅN ETT FÖRSÄKRINGBOLAG !!!
Priset är tyvär Åldersrelaterat ! Ju Äldre Ju dyrare .


MÅSTE JAG SÖKA VISUM ?
Om du ska vara i Thailand kortare tid än 30 Dagar behövs inget Visum ! Du får 30 Dagar på Flygplatsen vid ankomsten . OBS ! Det är numera ganska dyrt med
" Overstay" så se till att köpa till några extra Dagar om du behöver . Detta görs på närmaste Emigration alternativt lämna landet Ett Dygn . Observera att du får olika mägnd Dagar om du flyger alternativt åker bil .
Vilket Visum du ska ha om du stannar längre än 4-6 Veckor är helt beroende på en mägnd faktorer . Ålder , Hur länge, ekonomi o.s.v. Dessutom förändras regelverket kontinuerligt , varför det är omöjligt att säga i varje specifikt fall .
Det bästa rådet är att kolla vid varje resetillfälle med antingen närmaste Ambasad/Konsulat eller den lokala Emigrationbyrån

Hur fungerar det nu när Militären styr landet?
Vår personliga åsikt är att den förändring som vi upplever - som bor i Thailand - är enbart possetiv. Mer ordning och reda. Offta är förändringar enbart att redan fastställda lagar och förordningar kontrolleras och efterlevs.
Krävs det tillstånd att T.ex. anordna en Båttur till Kho Samet så kollas det av berörd Myndighet. Bra och säkrare för alla samt att pengarna går till rätt instans. Vi tror vidare att Militärstyret hade en mycket lugnande effekt då den extremt populära Kungen gick bort.

Hur är klimatet i Rayongprovinsen?
Rayongprovinsen är en av Thailands mest populära ort.
- Även bland Thailändare -
Sällan eller aldrig har provinsen naturkatastroffer liknande de i Södra och Västra delarna av Thailand med Stormar och/eller översvämningar. 
I och med att Provinsen ligger i Inlandet har den ett mycket skyddat läge. Provinsen har igentligen bara två Årstider, Vinter och Sommar där Vintern är den - för oss - mest populära Årstiden. Dvs. November - Mars.